Dne 17. dubna 2019 bylo podepsáno již třetí Memorandum o spolupráci v oblasti podpory rozvoje sociálního podnikání mezi Moravskoslezským krajem a Klastrem SINEC

Na krajském úřadu bylo náměstkem hejtmana kraje pro sociální oblast panem Jiřím Navrátilem, MBA a prezidentkou Klastru SINEC paní Bc. Janou Juřenovou, MSc. slavnostně podepsáno již třetí Memorandum o spolupráci v oblasti podpory rozvoje sociálního podnikání mezi Moravskoslezským krajem a Klastrem SINEC. Vážíme si této spolupráce a podpory ze strany Moravskoslezského kraje a jsme rádi, že náš kraj patří k regionům s nejrozvinutější sítí sociálních podniků s institucionální podporou vedení kraje.