Dne 17. dubna 2019 bylo podepsáno již třetí Memorandum o spolupráci v oblasti podpory rozvoje sociálního podnikání mezi Moravskoslezským krajem a Klastrem SINEC

Na krajském úřadu bylo náměstkem hejtmana kraje pro sociální oblast panem Jiřím Navrátilem, MBA a prezidentkou Klastru SINEC paní Bc. Janou Juřenovou, MSc. slavnostně podepsáno již třetí Memorandum o spolupráci v oblasti podpory rozvoje sociálního podnikání mezi Moravskoslezským krajem a Klastrem SINEC. Vážíme si této spolupráce a podpory ze strany Moravskoslezského kraje a jsme rádi, že náš kraj patří k regionům s nejrozvinutější sítí sociálních podniků s institucionální podporou vedení kraje.

        

 

Ve dnech 5. až 7. září 2018 se koná V. ročník CRAZY FESTU v Ostravě

Akci v uvedených dnech realizuje člen Klastru SINEC společnost MENS SANA z.ú. na nádvoří i v sále Porubského zámku. 
Tuto akci pořádá společně se skupinou: občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi Komunitního plánování sociálních služeb Ostrava v rámci celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. 
 
V Ostravě se ke kampani  tradičně  připojí pod názvem „Ostravské týdny pro duševní zdraví“.
OTDZ budou probíhat ode dne 1. září do 10. října, jenž je Světovým dnem duševního zdraví, který každoročně vyhlašuje World Federation for Mental Health. Záštitu nad OTDZ převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Lukáš Curylo a náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek. Akce u příležitosti této kampaně se konají na mnoha místech České republiky. Snahou kampaně je snižování předsudků kolem duševního onemocnění a podpora reformy psychiatrické péče v ČR.
 
 

Seminář pro žadatele k revidované výzvě č. 129 - Podpora sociálního podnikání na MPSV v Praze

Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás zve na seminář pro žadatele k revidované výzvě č. 129 zaměřené na sociální podnikání.

Seminář se koná dne 10. 7. 2018  od 9:30  do  12:30 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním Právu 376/1, v přízemí zasedací místnost Klub, 128 01 Praha 2

Na semináři Vás seznámíme s revidovanou výzvou č. 129, podrobně rozebereme rozpočet projektu a individuálně s Vámi zkonzultujeme Vaše dotazy a projektové záměry s tématem sociálního podnikání. 

Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line formuláře:

https://www.esfcr.cz/akce-ridiciho-organu-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/seminar-pro-zadatele-k-vyzve-c-129-vi-1

Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz

 

ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků 2018

ČSOB v grantovém programu podporuje stabilizaci a rozvoj stávajících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a odborného poradenství. Jejím partnerem při realizaci je organizace P3 – People, Planet, Profit o.p.s. Dosud bylo částkou 4,5 milionu korun podpořeno 31 sociálních podniků. Dne 20. června 2018 byl vyhlášen příjem žádostí na letošní rok a uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na den 31. července 2018. 
 

Maximální výše grantu: v grantovém řízení podpoří min. čtyři sociální podniky, každý podpořený podnik získá grant ve výši až 200 000 korun a odborné poradenství určené k zefektivnění své činnosti v hodnotě 50 000 korun.

 
Bližší informace zde:

 

Moravskoslezský kraj přivítal účastníky mezinárodní konference s názvem Sociální podnikání - podpora zaměstnanosti a regionálního rozvoje

                    


Dne 16. května 2018 se konala na půdě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje mezinárodní konference na téma sociálního podnikání. Konferenci připravil Klastr sociálních inovací a podniků SINEC ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Nad konáním konference převzal osobní záštitu hejtman Moravskoslezského kraje pan prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Jednalo se o velmi významnou akci, při níž došlo na setkání odborníků na téma sociální ekonomiky a sociálního podnikání nejen z našeho regionu, ale zejména odborníků na celostátní a mezinárodní úrovni. Mezi prezentujícími na konferenci vystoupili náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva na Úřadu vlády ČR paní Mgr. Martina Štěpánková, která je jednou z hlavních osob podílejících se na procesu přípravy návrhu zákona o sociálním podnikání. Není náhodou, že se tato významná akce konala právě v Ostravě. Jak uvedl hejtman kraje pan prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ve svém úvodním slově při zahájení konference: „Jsem rád, že akci takového významu hostí právě Krajský úřad Moravskoslezského kraje, neboť vedení kraje již delší dobu významně podporuje rozvoj sociálního podnikání v našem regionu.“ Pan hejtman rovněž vyjádřil svou podporu oblasti sociálního podnikání i ve směru k projednávání návrhu zákona o sociálním podnikání v legislativnímu procesu.

Úvodní zdravici na konferenci přednesl předseda Banskobystrického samostatného kraje Ing. Ján Lunter, jakožto kraje, který se aktivně výrazně podílí na vytváření podmínek pro podporu sektoru sociální ekonomiky a rozvoje sociálního podnikání. O své zkušenosti a poznatky ze Slovenska se na konferenci podělili odborníci na téma sociální ekonomiky a sociálního podnikání pan Peter Meszáros a generální státní poradce ministra financí Slovenské republiky pan doktor Michal Polák.

V odpolední části konference byly prezentovány zkušenosti a příklady dobré praxe ze sektoru sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji. Prezidentka Klastru sociálních inovací a podniků SINEC paní magistra Jana Juřenová představila členské sociální podniky klastru a mimo jiné uvedla: „Velmi děkujeme vedení Moravskoslezského kraje za projevenou podporu jak Klastru SINEC, tak našim členským sociálním podnikům a jsme rádi, že i díky podpoře kraje jsme v celorepublikovém srovnání krajem, který je na špici v rozvoji sociálního podnikání“. Tajemník Moravskoslezského paktu zaměstnanosti při Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pan doktor Martin Navrátil prezentoval zajímavý projekt zacílený na nastavení a využití tranzitních míst v sociálních podnicích, který bude v kraji realizován v úzké spolupráci s Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC od ledna příštího roku.

Konference se zúčastnili rovněž představitelé Parlamentu ČR - senátor pan doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., poslankyně paní Mgr. Andrea Babišová, poslankyně paní Ivana Nevludová, poslanec pan Ing. Lukáš Černohorský.

Náměstek hejtmana pro sociální oblast pan Jiří Navrátil ve svém závěrečném slově zhodnotil průběh konference, poděkoval všem účastníkům za zajímavé příspěvky a podnětnou diskusi a mimo jiné zmínil: „Sociální podnikání a podporu jeho rozvoje vedení Moravskoslezského kraje již dlouhodobě podporuje, o čemž svědčí i již dvě uzavřená memoranda o spolupráci v oblasti sociálního podnikání mezi Moravskoslezským krajem a Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC. Jsem rád, že náš kraj je v této oblasti velmi úspěšný a že se sociálním podnikům v našem regionu daří. Jsme otevřeni novým možnostem spolupráce, např. v oblasti kooperace mezi organizacemi zřizovaných Moravskoslezským krajem a sociálními podniky.

 

Napsali o nás.....

 
Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. neustále vyvíjí a rozvíjí svou činnost v souvislosti s naplňováním svých cílů a aktivit. V rámci osvětových akcí a seminářů navštěvuje jednotlivá místa našeho regionu a dává o sobě vědět nejen na území Moravskoslezského kraje, ale celé republiky. 
 
Zpravodaj města Bílovce - ročník 40 - 11/2017 - listopad 2017 - strana 7
 
Měsíčník města Příbora - únor 2018 - strana 26
 
České sociální podnikání - 25.10.2017