AC Aero s.r.o.

 
 
Společnost AC Aero s.r.o. se sídlem v Odrách použila část dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zřízení nájezdu do prostorů dílny, na opravu dopravních prostředků a na opravu plynového kotle, díky čemu se podstatně zvedl komfort práce zaměstnanců sociálního podniku.