MAS Opavsko z.s.

 
Místní akční skupina Opavsko z.s. použila část dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na financování mzdových nákladů odborné supervizorky, jejíž cílem bylo navázání spolupráce a aktivizace místních komunit. Tato pracovnice po dobu 6 měsíců aktivně pracovala v terénu přímo v místně bydliště místních komunit. Pomocí individuálních rozhovorů a šetření, nebo skupinových setkání zjišťovala potřeby místních obyvatel a možnosti, které jsou oni sami schopni nabídnout. Jejím cílem bylo především vytipování a spolupráce s potenciálními zájemci o práci, aktivizace osob schopných zvýšit svou uplatnitelnost na trhu práce a v neposlední řadě kontaktování a spolupráce s místními zaměstnavateli.