Spirála o.p.s.

 
Společnost Spirála o.p.s. použila přidělenou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na spolufinancování mzdových nákladů koordinátora provozu a na stavební úpravy v Klubu Café.