Dotace z Moravskoslezského kraje 2018

 
 
Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. se na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci v oblasti sociálního podnikání s Moravskosleským krajem podařilo i v roce 2018 vyjednat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro členské subjekty klastru ve výši 3.000.000,- Kč. 
 
Klastru SINEC je z této dotace poskytnuta částka ve výši 300.000,- Kč na úhradu jeho provozních nákladů. 
 
Zbylá část dotace je určena na podporu členů Klastru SINEC v regionech Oderska, Opavska, Bruntálska, Krnovska, Osoblažska a Třinecka.
 
Příjemci dotace jsou tito členové Klastru SINEC:
 
- AC Aero s.r.o.
 
- Ergon - sociální podnik, z.s.
 
- DEMOPANELY s.r.o.
 
- Gerlich Odry s.r.o.
 
- Chrpa - sociální firma Slezské diakonie o.p.s.
 
- Jinak o.p.s.
 
- P&A Thrax s.r.o.
 
- RA Dynamics s.r.o.
 
- Trianon, z.s.
 
- Zelená dílna s.r.o.
 
 

Tisková zpráva

 
 
 

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. funguje i díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje

 

Ostrava, 10. prosince 2018 - I v letošním roce může Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. fungovat na území Moravskoslezského regionu za přispění Moravskoslezského kraje, který finančně podporuje nejen činnost kanceláře klastru, ale rovněž jednotlivé členy klastru v rozvoji jejich činností souvisejících se sociálním podnikáním a podporou sociálního začleňování osob ohrožených sociální exkluzí. 

 

Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. byl v roce 2018 příjemcem dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000,- Kč, přičemž dotace byla použita výhradně na provoz kanceláře Klastru SINEC, ze které bylo hrazeno: služby spojené s nájmem kanceláře (vodné, stočné, odvoz komunálních odpadů, elektrická energie, úklid apod.), telefon, internet, poštovné, nákup kancelářských potřeb, mzdové náklady zaměstnance kanceláře. 

Dotační podpora ve výši 2.700.000,- Kč, kterou se podařilo vyjednat s Moravskoslezským krajem na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci v oblasti sociálního podnikání, byla použita na financování činnosti a rozvoje členských sociálních podniků. 

V rámci zajišťování povinné publicity byly uveřejněny informace o poskytnuté dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci samostatné záložky na webových stránkách Klastru SINEC, na webových stránkách je uvedeno logo Moravskoslezského kraje. Informace o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje je rovněž každoročně uveřejňována ve výročních zprávách Klastru SINEC.

V roce 2018 uspořádal Klastr SINEC ve spolupráci s Moravskoslezským krajem na půdě krajského úřadu mezinárodní konferenci na téma Sociální podnikání – podpora zaměstnanosti a regionálního rozvoje. Konference se konala dne 16. května 2018 pod osobní záštitou hejtmana kraje pana prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. Na konferenci byla zmíněna spolupráce s Moravskoslezským krajem na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci v oblasti sociálního podnikání a o související finanční podpoře v podobě dotací sociálním podnikům sdružených v klastru. Dne 4. října 2018 se konal na půdě krajského úřadu 16. ročník mezinárodní konference Bez bariér – bez hranic, jejímž spolupořadatelem se stal Klastr SINEC. Na konferenci vystoupil zástupce Klastru SINEC, který v rámci svého publikovaného příspěvku ve sborníku z konference prezentoval příklady dobré praxe podpory rozvoje klastru a sociálních podniků v kraji za výrazné finanční podpory Moravskoslezského kraje.

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC vyjadřuje poděkování Moravskoslezskému kraji nejen za podporu činnosti klastru v letošním roce, ale rovněž za podporu rozvoje subjektů sociální ekonomiky a sociálního podnikání v regionu.