Dotace z Moravskoslezského kraje 2019

 

 

Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC, z. s.  se stal na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2019 příjemcem dotace ve výši 300.000,- Kč.

Jedná se o neinvestiční dotaci, která je určena výhradně na provoz kanceláře Klastru SINEC, a to na služby spojené s nájmem kanceláře (vodné, stočné, odvoz komunálních odpadů, elektrická energie, úklid apod.), náklady na  telefon, internet, poštovné, nákup kancelářských potřeb  a mzdové náklady zaměstnance kanceláře. 

Příjemci dotací  v celkovém objemu 2.700 000,- Kč se v roce 2019 rovněž staly členské sociální podniky Klastru SINEC působící v regionech Oderska, Opavska,  Osoblažska,  Ostravska, Krnovska, Těšínska a Třinecka.

Dotačně byly podpořeny tyto členské sociální podniky:

 • AC Aero s.r.o. 
 • Ergon - sociální podnik z.s.
 • Osoblažská dílna s.r.o.
 • Gerlich Odry s.r.o.
 • Slezská Diakonie Český Těšín
 • TRIANON z.s. Český Těšín
 • Kubík Fitness z.s. Ostrava
 • Armáda spásy v České republice z.s.
 • 1. Jinačí s. r. o.
 • Botumy s.r.o. Ostrava
 • Clear Service o.p.s.
 • Ted Group s.r.o.
 • Charita Opava
 • Spirála o.p.s.

 

Výše podpořené sociální podniky a Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s.  získaly  dotace na financování provozu, činnosti a rozvoje na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci v oblasti sociálního podnikání s Moravskoslezským krajem v roce 2019, a to v celkové výši 3.000.000 Kč.