Dotace z Moravskoslezského kraje na rok 2020

 

Zastupitelstvo kraje dne 3. 9. 2020 usnesením č. 17/2138 rozhodlo o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., ve výši 300.000 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2020“.

Neinvestiční dotace je určena výhradně na provoz kanceláře Klastru SINEC, a to  na sužby spojené s nájmem, spotřebu energii (elektrická energie, vodné stočné, spotřebu plynu), telefon a internet, kancelářské potřeby, vybavení kanceláře, mzdové náklady (dohody konané mimo pracovní poměr) a cestovné.

Zároveň se Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. podařilo i v roce 2020  na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci v oblasti sociálního podnikání s Moravskoslezským krajem vyjednat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro členské subjekty Klastru SINEC ve výši 3.000.000,- Kč. 

Poskytnutí  této účelové dotace na financování provozu, činnosti a rozvoje z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ pak rozhodlo Zastupitelstvo kraje podpořit níže vyjmenované členské subjekty Klastru SINEC:

 • CHRPA sociální firma Slezské diakonie o.p.s.
 • GERLICH ODRY s.r.o.
 • MENS SANA, z.ú.
 • AREVAL s.r.o.
 • TRIANON, z.s.
 • MELIVITA s.r.o.
 • Dobrý domov s.r.o.
 • ZELENÁ DÍLNA s.r.o.
 • Ignis Forst s.r.o.
 • Spirála Ostrava, z.ú
 • BOTUMY s.r.o.
 • SIMABELLE s.r.o.
 • Ergon - sociální podnik, z.s.
 • Charita Opava
 • KOLA PRO AFRIKU o.p.s.
 • LEFOX, s.r.o.
 • T-WOOD s.r.o