Dotace MS kraje 2020

Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC, z. s.  se stal na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2020 příjemcem dotace ve výši 300.000,- Kč.

Jedná se o neinvestiční dotaci, která je určena výhradně na provoz kanceláře Klastru SINEC, a to na služby spojené s nájmem kanceláře (vodné, stočné, odvoz komunálních odpadů, elektrická energie, úklid apod.), náklady na  telefon, internet, poštovné, nákup kancelářských potřeb  a mzdové náklady zaměstnance kanceláře. 

Příjemci dotací  v celkovém objemu 3 300 000,- Kč se v roce 2020 rovněž staly členské sociální podniky Klastru SINEC působící v regionech Oderska, Opavska,  Osoblažska,  Ostravska, Krnovska, Těšínska a Třinecka.

Dotačně byly podpořeny tyto členské sociální podniky:

 • CHRPA sociální firma Slezské diakonie o.p.s.

  GERLICH ODRY s.r.o.

  MENS SANA, z.ú.

  AREVAL s.r.o.

  TRIANON, z.s.

  MELIVITA s.r.o.

  Dobrý domov s.r.o.

  ZELENÁ DÍLNA s.r.o.

  Ignis Forst s.r.o.

  Spirála Ostrava, z.ú

  BOTUMY s.r.o.

  SIMABELLE s.r.o.

  Ergon - sociální podnik, z.s.

  Charita Opava

  KOLA PRO AFRIKU o.p.s.

  LEFOX, s.r.o.

  T-WOOD s.r.o

 •  

 • Výše podpořené sociální podniky a Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s.  získaly  dotace na financování provozu, činnosti a rozvoje na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci v oblasti sociálního podnikání s Moravskoslezským krajem v roce 2020, a to v celkové výši 3.300.000 Kč.