Dotace MS kraje 2021

                                                                                                           

Zastupitelstvo kraje  rozhodlo o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., ve výši 300.000 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2021“.

Neinvestiční dotace je určena výhradně na provoz kanceláře Klastru SINEC, a to  na sužby spojené s nájmem, spotřebu energii (elektrická energie, vodné stočné, spotřebu plynu), telefon a internet, kancelářské potřeby, vybavení kanceláře, mzdové náklady (dohody konané mimo pracovní poměr) a cestovné.

Moravskoslezskému kraji velice děkujeme za podporu Klastru. Vážíme si spolupráce.