Dotace MS kraje 2021

Vážení členové Klastru SINEC,

dovolujeme si Vám oznámit, že Rada kraje na své schůzi dne 22.02.2021,   usnesením 10/613 schválila podmínky dotačního programu

„Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021.“

Jednotlivé dotační tituly:

PSP 1/21    Pořízení materiálně-technického vybavení a opravy sociálních podniků

PSP 2/21    Pořízení materiálně-technického vybavení, opravy, rekonstrukce sociálních podniků s požadavkem na dotaci do 300 000 Kč

PSP 3/20    Pořízení materiálně-technického vybavení, opravy, rekonstrukce sociálních podniků s požadavkem na dotaci do 600 000 Kč
 

Základní podmínky:
 

Žádosti o dotaci musí být podány ve lhůtě od 29.03.2021 do 07.04.2021 včetně.
 

O dotaci může žádat pouze člen Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC, z. s.,

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c. zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

- Žadatel je oprávněn předložit maximálně jednu žádost.

Realizace projektu nejdříve zahájena od 1. 1. 2021 a ukončena nejpozději do 31.12.2021.


- Povinnou přílohu č. 10 tvoří „Vyjádření Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z. s., k projektu předkládanému do Programu“

V návaznosti na výše uvedenou skutečnost nám své projektové žádosti, prosím, předložte k vyjádření nejpozději do 25astr. března 2020.

Celé znění programu najdete, viz odkaz níže: https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/program-na-podporu-aktivit-socialniho-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-6500/?fbclid=IwAR2K0txYQX0qKjZKlGiX4h522ylnj5z996_FxJcHs_l-RDbx_zwPwJdDFoo