Dotace MS kraje

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. obdržel v roce 2016 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu investičních a neinvestičních nákladů ve výši 2.000.000,- Kč.

Klastru SINEC je z této dotace poskytnuta částka 200.000,- Kč na úhradu jeho provozních nákladů.

Zbylá část dotace je určena na podporu členů Klastru SINEC v regionech Osoblažska a Těšínska.

Příjemci dotace jsou tito členové Klastru SINEC:

- Ergon - sociální podnik, z.s.

- TRIANON, z.s.

- Osoblažské odpady, s.r.o.

- Sladké Osoblažsko, s.r.o.

- Pemako Osoblaha, s.r.o.

- MI-PELET, s.r.o.

- Bc. Lenka Drozdová

 

Tisková zpráva

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. funguje i díky finanční podpoře

Moravskoslezského kraje

Ostrava, 9. prosince 2016 - I v letošním roce může Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. fungovat na území Moravskoslezského regionu za přispění Moravskoslezského kraje, který finančně podporuje nejen činnost kanceláře klastru, ale rovněž jednotlivé členy klastru v rozvoji jejich činností souvisejících se sociálním podnikáním a podporou sociálního začleňování osob ohrožených sociální exkluzí.

Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. je v letošním roce příjemcem dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2.000.000,- Kč, přičemž neinvestiční část dotace ve výši 200.000,- Kč byla použita výhradně na provoz kanceláře Klastru SINEC, ze které bylo hrazeno: služby spojené s nájmem kanceláře (vodné, stočné, odvoz komunálních odpadů, elektrická energie, úklid, telefon, ostraha, výtah apod.), mzda administrativního pracovníka, nákup kancelářských potřeb, nákup drobného občerstvení pro účastníky seminářů, workshopů a jednání vedených a organizovaných Klastrem SINEC.

Investiční část dotace ve výši 1.800.000,- Kč byla použita pro financování dovybavení členských organizací a podniků Klastru SINEC.

V roce 2016 proběhla aktualizace webových stránek Klastru SINEC, byly vytvořeny záložky pro realizaci projektů financovaných z ESF, sdělování aktuálních informací o dění v Klastru SINEC nejen pro členy, ale i širokou veřejnost. V rámci zajišťování povinné publicity byly uveřejněny informace o poskytnuté dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci samostatné záložky na webových stránkách Klastru SINEC, na webových stránkách je uvedeno logo Moravskoslezského kraje a v rámci záložky věnované dotaci jsou prezentovány základní informace o použité dotaci u jednotlivých členských subjektů Klastru SINEC. Informace o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje je rovněž každoročně uveřejňována ve výročních zprávách Klastru SINEC.

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC vyjadřuje poděkování Moravskoslezskému kraji nejen za podporu činnosti klastru v letošním roce, ale rovněž za podporu rozvoje subjektů sociální ekonomiky a sociálního podnikání v regionu.