MI - PELET, s.r.o.

 

Výroba ekologických pelet míří na Osoblažsko

Hlinka, 19. listopadu 2016 - V obci Hlinka vzniká nový sociální podnik. Je zaměřen na výrobu ekologických dřevěných pelet. Sociální podnik přinese nová dlouhodobá zaměstnanecká místa a podpoří tak snížení dlouhodobě vysoké míry nezaměstnanosti v pohraniční vesnici. Ke vzniku podniku výrazně dopomohl Moravskoslezský kraj, který prostřednictvím Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. poskytl dotaci na nákup haly, ve které se budou pelety vyrábět.

Výrobci dřevních pelet v posledních měsících zaznamenávají zvýšenou poptávku po svých produktech. Tento zvýšený zájem vychází z aktivit Operačního programu Životní prostředí, který prostřednictvím krajských úřadů poskytuje dotace na výměnu starých neekologických kotlů za nové ekologické kotle na tuhá paliva s automatickým přikládáním. Této podnikatelské příležitosti se chopil i sociální podnik MI - PELET, s.r.o.

„MI - PELET, s.r.o. nejen reaguje na zvýšenou poptávku po ekologickém zdroji vytápění, ale také uzavírá okruh společností zabývajících se zpracováním dřeva. Dřevo se zpracuje na pile na desky, trámy a další výrobky, z nevyhovujících kmenů se vyrobí štípané dříví do krbu,
a z odpadu - pilin - se vyrobí dřevěné pelety,“ uvádí Petr Chovančák, autor myšlenky založit sociální podnik MI - PELET, s.r.o. Zájem o dřevěné pelety potvrzuje i prezidentka Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC, z.s. Jana Juřenová: „Poptávka po dřevěných peletách v posledních měsících stoupá. A po roce 2022, kdy budou zakázány staré neekologické kotle, se poptávka po ekologickém palivu mnohonásobně zvýší. Toto může Osoblažsku a obci Hlinka přinést nové pracovní možnosti pro místní občany, a sociálnímu podniku MI - PELET, s.r.o. rozvoj.“

V roce 2016 bylo na Osoblažsku podpořeno celkem 5 sociálních podniků z rozpočtu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Celkem Moravskoslezský kraj poskytl ze svého rozpočtu 1 milion korun. Sociální podnik MI - PELET, s.r.o. obdržel 300.000,-Kč na halu, ve které se budou dřevěné pelety vyrábět.