Osoblažské odpady s.r.o.

 

Obce Osoblažska řeší společně sběr a třídění odpadů

Osoblažsko, 10. listopadu 2016 - Podpořit třídění odpadů mezi svými občany a zvýšit zaměstnanost na Osoblažsku. To byla motivace obcí Osoblažska (Dívčí Hrad, Hlinka, Osoblaha) založit společný sociální podnik Osoblažské odpady, s.r.o. V letošním roce byl sociální podnik podpořen dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC, z.s. na nákup kontejnerů na tříděný odpad. A na jaře 2017 zaměstná první dva zaměstnance díky podpory z Operačního programu Zaměstnanost.

Řešení odpadů je předním tématem v obcích a městech a nemalou finanční částkou zatěžuje rozpočty všech samospráv v České republice. V mnoha obcích a městech jsou pak náklady přenášeny na občany ve formě poplatku za svoz odpadu, který se každoročně zvyšuje. Tomuto trendu chtěli obce Osoblažska předejít, a proto společně založily sociální podnik Osoblažské odpady, s.r.o. „Od založení tohoto podniku si slibujeme zvýšení povědomí o potřebě třídění odpadu u našich občanů, protože někteří z nich získají v podniku dlouhodobé pracovní místo. Sekundárním cílem je pak snížit nezaměstnanost, která naše občany sužuje dlouhodobě,“ objasňuje důvody založení starosta obce Hlinka Marcel Chovančák.

„Náš sociální podnik byl v letošním roce podpořen Moravskoslezským kraje prostřednictvím Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC, z.s. finanční dotací ve výši 250.000,-Kč na nákup velkoobjemových kontejnerů na tříděný odpad. Tyto kontejnery budou rozmístěny v obcí za účelem efektivního třídění a sběru odpadů. A od roku 2017 bude náš sociální podnik realizovat projekt v rámci podpory sociálního podnikání z Operačního programu Zaměstnanost,“ doplňuje starosta obce Dívčí Hrad Jan Bezděk. „Třídění odpadů je důležitou součástí našeho života. A snížení produkce opadů by pak měl být dlouhodobým cílem nás všech. Jsem velmi ráda, že se obce na Osoblažsku dohodly na společném třídění a sběru odpadů,“ dodává Jana Juřenová za Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC, z.s.