K u r z   M a n a ž e r

 

Nabízíme akreditovaný rekvalifikační kurz Manažer se zaměřením na manažera v sociálním podniku. Absolvent kurzu získá spoustu vědomostí, bude si moci praktickou formou trénovat např. zavádění principů sociálního podnikání do každodenního chodu sociálního podniku, do strategií podniku v jejich různých úrovních. Kurz je možné hradit také formou tzv. zaměstnanecké rekvalifikace z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti úřadu práce.

 

Neváhejte se přihlásit!

 

Podrobnější informace naleznete v přiloženém letáku. S dotazy se obracejte na Lenku Blahutovou,

tel. 732 598 121, mail: info@klastr-socialnich-podniku.cz 

leták manažer.pdf (329977)