Konání vzdělávacího semináře projektu

na téma Emoční inteligence, Ostrava, 13.12.2016

Dne 13. prosince 2016 se konal druhý ze série vzdělávacích seminářů pro zaměstnance členských nestátních neziskových organizací

Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace vzdělávání spadá do klíčové aktivity 2 projektu – Vzdělávání členských NNO.

Tématem dnešního vzdělávacího kurzu byla Emoční inteligence, který pro Klastr SINEC připravila společnost Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. se sídlem v Třinci. Místem konání vzdělávání bylo Centrum sociálních služeb v Ostravě, o.p.s. Kurz odborně metodicky i lektorsky vedla paní Mgr. Šárka Čípová, která již se dlouhodobě věnuje psychologickému poradenství a psychoterapii, lektorské práci s dospělými v oblasti osobnostního rozvoje člověka a má zkušenosti s profesním a kariérovým poradenstvím. Celkem se semináře zúčastnilo 14 osob z řad členských nestátních neziskových organizací Klastru SINEC a to ze společností Slezská diakonie, Armáda spásy v České republice, z.s., Charita Hrabyně, Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.

Další vzdělávání v rámci realizace projektu bude probíhat v následujícím roce 2017. Děkujeme všem zúčastněným absolventům kurzu za jejich účast a těšíme se na brzké shledání při příležitosti konání dalších kurzů projektu. Děkujeme za skvělou organizaci a přípravu semináře Kvalifikační a personální agentuře, o.p.s. a Centru sociálních služeb Ostrava.