Konání vzdělávacího semináře projektu

Finanční řízení a plánování,

Ostrava, 10.5.2017

Dne 10. května 2017 se konal další ze série vzdělávacích seminářů pro zaměstnance členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace vzdělávání spadá do klíčové aktivity 2 projektu – Vzdělávání členských NNO.

Dnešní vzdělávací kurz byl zaměřen na oblast Finančního řízení a plánování, který pro Klastr SINEC připravila společnost Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Seminář se konal v příjemných prostorech CSS Ostrava a účastníkům kurzu bylo v průběhu semináře zajištěno i občerstvení. Kurz odborně metodicky i lektorsky vedla paní Nora Miksová, která vystudovala obchodní akademii, v současnosti studuje Vysokou školu ekonomickou v Praze. 5 let pracovala jako ekonom a hlavní účetní nestátního zdravotnického zařízení, 8 let specialistka v oboru účetnictví, financování, plánování, rozpočtu a reportingu a zástupce ekonomického ředitele ve VZP, 1 rok rovněž pracovala jako manažerka centrální finanční účtárny Euroclinicum, která měla na starosti finance 2 nemocnic, 15 klinik a sítě lékáren. Aktuálně opět pracuje ve VZP.

Celkem se semináře zúčastnilo 14 osob z řad členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků, a to ze společností MENS SANA z.ú., Armáda spásy v České republice, z.s., Jinak o.p.s., Charita Hrabyně, Spirála o.p.s., Trianon z.s. a Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s.

Další vzdělávání v rámci realizace projektu bude probíhat v následujících měsících. V květnu plánujeme kurz na téma Personální řízení. V červnu pak semináře na téma Řízení změn a rizik a Neverbální komunikace. Děkujeme všem zúčastněným posluchačům kurzu za jejich účast a těšíme se na brzké shledání při příležitosti konání dalších kurzů projektu. Děkujeme za skvělou organizaci a přípravu semináře Centru sociálních služeb Ostrava, o.p.s.