Vítejte na stránkách Klastru sociálních inovací a podniků SINEC

Klastr sociálních podniků a inovací SINEC sdružuje sociální podniky a další aktéry sociální ekonomiky a sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem Klastru je napomáhat růstu sociální ekonomiky v Moravskoslezském kraji cestou rozvoje sociálních podniků, zvyšování zaměstnanosti sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin obyvatel a stimulace sociálních inovací vycházejících z jejich potřeb.

 

Jak se stát členem Klastru sociálních inovací a podniků SINEC?

Zájemce o členství se může obrátit na manažerku Klastru Ing. Editu Konkolskou a požádat o vyplnění Žádosti o členství.

Podmínky členství

Členem se může stát právnická a fyzická osoba, která má zájem podporovat a koordinovat rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací zejména v Moravskoslezském kraji, ale i na jiných místech v České republice.

Činnost těchto osob musí být v souladu se zájmy a cíli Klastru SINEC. Tyto jsou popsány ve Stanovách spolku ve článku II. 

V případě zájmu o členství v Klastru je třeba podat písemně žádost o členství. Tuto žádost zájemce získá od manažera Klastru, kontakt je uveden v levé části těchto stránek. O členství žadatele rozhoduje Rada spolku. Žádost se projednává na nejbližším jednání Valné hromady.

Každý člen je povinen uhradit roční členský příspěvek - řádný člen ve výši 2 500 Kč (přidružený člen ve výši 1 000 Kč) vždy do konce prvního čtvrtletí běžného roku, na který členský příspěvek hradí.

Nabídka - poptávka

Nabízíme vám využití činností našich sociálních podniků. Nakupte výrobky a služby sociálních podniků v našem kraji. Nabídka našich podniků je rozmanitá, je možné zajistit vám výrobky či služby přesně podle vašich požadavků.

Pomůžete tak zaměstnávání sociálně a zdravotně znevýhodněných osob. U části sociálních podniků je možné čerpat tzv. náhradní plnění, které musí naplňovat všichni zaměstnavatelé zaměstnávající více než 25 zaměstnanců.

Všechny potřebné informace získáte na mailové adrese

info@klastr-socialnich-podniku.cz

Můžete využívat také telefonické spojení :

+420 605 404 012

 

Katalog nabídky služeb a výrobků našich sociálních podniků

Nabídka našich podniků se neustále rozšiřuje, neváhejte se se svým požadavkem na nás obrátit, zprostředkujeme vám nákup služeb či výrobků, ve vysoké kvalitě, dle vašich přání a potřeb.