Vítejte na stránkách Klastru sociálních inovací a podniků SINEC

Klastr sociálních podniků a inovací SINEC sdružuje sociální podniky a další aktéry sociální ekonomiky a sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem Klastru je napomáhat růstu sociální ekonomiky v Moravskoslezském kraji cestou rozvoje sociálních podniků, zvyšování zaměstnanosti sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin obyvatel a stimulace sociálních inovací vycházejících z jejich potřeb.

 

Jak se stát členem Klastru sociálních inovací a podniků SINEC?

Zájemce o členství se může obrátit na administrativní pracovnici Lenku Blahutovou a požádat o vyplnění Žádosti o členství.

Podmínky členství

Členem se může stát právnická a fyzická osoba, která má zájem podporovat a koordinovat rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací zejména v Moravskoslezském kraji, ale i na jiných místech v České republice.

Činnost těchto osob musí být v souladu se zájmy a cíli Klastru SINEC. Tyto jsou popsány ve Stanovách spolku ve článku II. Stanovy jsou k dispozici v kanceláři Klastru, U Studia 33, Ostrava – Zábřeh.

V případě zájmu o členství v Klastru je třeba podat písemně žádost o členství. Tuto žádost zájemce získá od administrativní pracovnice Klastru, kontakt na ni je uveden v levé části těchto stránek. O členství žadatele rozhoduje Rada spolku. Žádost se projednává na nejbližším jednání Valné hromady.

Každý člen je povinen uhradit roční členský příspěvek - řádný člen ve výši 2 500 Kč (přidružený člen ve výši 1 000 Kč) vždy do konce prvního čtvrtletí běžného roku, na který členský příspěvek hradí.

Nabídka - poptávka

Nabízíme vám využití činností našich sociálních podniků. Nakupte výrobky a služby sociálních podniků v našem kraji. Nabídka našich podniků je rozmanitá, je možné zajistit vám výrobky či služby přesně podle vašich požadavků.

Pomůžete tak zaměstnávání sociálně a zdravotně znevýhodněných osob. U části sociálních podniků je možné čerpat tzv. náhradní plnění, které musí naplňovat všichni zaměstnavatelé zaměstnávající více než 25 zaměstnanců.

Všechny potřebné informace získáte na mailové adrese

poptavka@klastr-socialnich-podniku.cz

Můžete využívat také telefonické spojení na administrativní pracovnici:

Lenka Blahutová - 732 598 121

 

Katalog nabídky služeb a výrobků našich sociálních podniků
připravujeme aktualizaci
 

Nabídka našich podniků se neustále rozšiřuje, neváhejte se se svým požadavkem na nás obrátit, zprostředkujeme vám nákup služeb či výrobků za velmi dobrou cenu, ve vysoké kvalitě, dle vašich přání a potřeb.