O nás

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC vznikl v listopadu roku 2013 jako iniciativa několika zástupců sociálních podniků v Moravskoslezském kraji. 

Cíle Klastru jsou:

- posílení konkurenceschopnosti zapojených subjektů a zlepšení jejich výsledků na základě společné strategie, sdílení informací a realizace společných projektů

- usnadnění přístupu k informacím v oblasti sociálního podnikání a iniciace vzniku nových sociálních podniků

- podpora rozvoje stávajících sociálních podniků

- usnadnění přístupu k finančním zdrojům na rozvoj činnosti

- efektivní komunikace s veřejným a vzdělávacím sektorem

- vzdělávání a zvyšování kvalifikace v sociální ekonomice, osvěta a výchova specifických skupin především v otázkách sociálního bydlení

Je naší snahou napomáhat sociálním podnikům v Moravskoslezském kraji, proto neváhejte nás kontaktovat, poradíme vám, pomůžeme.

 

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC má Etický kodex, který byl schválen Valnou hromadou dne 3. října 2014:

Etický kodex Klastru sociálních inovací a podniků.pdf (235685)