Projekt Zvyšování zaměstnatelnosti a příprava k zaměstnání

 

Název projektu: Zvyšování zaměstnatelnosti a příprava k zaměstnání

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0011140

Období realizace projektu: květen 2019 – duben 2022

 

Realizátor projektu:        LIGA o.p.s. Bruntál

Partneři projektu:           Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s.

                                    Poradna při finanční tísni o.p.s.

                                  

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou jsou osoby z území okresů Ostrava a Karviná s kumulací hendikepů na trhu práce. Společným znakem je také zadluženost, nízká finanční gramotnost a předlužení.

Mezi hendikepy patří:

-  osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5měsíců

-  osoby ve věku 50 a více let

-  osoby s nízkou úrovní kvalifikace (ISCED 0 - 2)

-  osoby z národnostních menšin

-  osoby se zdravotním postižením

-  uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních dvou letech souhrnné délky 12 měsíců.

Podmínkou pro vstup do projektu je souběh alespoň dvou sociálních znevýhodnění z výše uvedených.

 

Co lze získat účastí v projektu?

Klienti projektu budou formou individuálního i skupinového poradenství spolupracovat s pracovními a dluhovými poradci, kteří jsou k dispozici v poradnách ve městech Ostrava, Havířov, Bohumín a Karviná.   Poradci budou řešit vlastní individuální situaci každého klienta, zároveň budou získávat nové informace a praktické dovednosti, které jim napomohou odstranit jednu ze zásadních bariér jejich úspěchu na trhu práce - zadlužení a nízkou znalost pravidel hospodaření s finančními prostředky, nízkou úroveň finanční gramotnosti.

Klienti projektu budou získávat kompetenci učením se praxí, absolvováním skupinových vzdělávacích akcí zaměřených na oblast zadlužení a finanční gramotnost a absolvováním tréninkové práce v rozsahu 160 hodin, při níž si mohou mimo získávání vhodných základních kompetencí a pracovních návyků trénovat také hospodaření s příjmem, získat praktické zkušenosti s exekucemi ze mzdy, kompletně se připravit na volný trh práce a vlastní úspěšný start.

 

Kontakt na realizátora projektu LIGA o.p.s. Bruntál

Jezdecká 1915/21, 792 01 Bruntál

Manažer projektu: Mgr. Miroslav Hájek

Tel: +420 554 725 159

 Web: www.ligabruntal.cz