Projekt BEC2 družstva

Projekt CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje je zaměřen na zavedení modelu podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva pro nezaměstnané osoby (BEC2) jako nástroje APZ a lokálního rozvoje. BEC2 vychází ze zkušeností s aplikací původního modelu BEC1 a zahraniční praxe.

 

 

 

Období realizace projektu: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

 

Charakteristika projektu:

Model podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev je zaměřen na snížení nezaměstnanosti a rozvoj podnikatelských aktivit především ve venkovském prostoru. Je založen na uplatnění metodiky vycházející z tzv. Business and Employment Co-operative iniciatives (BECs). Podpora a systém kooperace, který uplatňuje metoda BEC, poskytuje podporu pro sebezaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce založených na principech sociální ekonomiky a sociálního podnikání. Metoda umožňuje začínajícím podnikatelům (zaměstnancům družstva) experimentovat s jejich podnikatelským nápadem. Vede skupinu osob k získání podnikatelských kompetencí, a k tomu, aby nesli společnou odpovědnost za svá rozhodnutí, prosperitu a motivuje je ke společnému participativnímu prospěchu vedoucí ke stabilizaci a dlouhodobému rozvoji jejich vlastních firem.

Metoda BEC byla již pilotně testována v rámci několika projektů v Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Současně realizovaný projekt „BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje“, oproti pilotním projektům, si klade za cíl vytvoření předpokladů pro udržitelnost modelu a jeho upscaling.

Projekt je realizován na území Olomouckého (OLK), Moravskoslezského (MSK), Pardubického (PAK) a Královéhradeckého kraje HKK) ve spolupráci s MAS Moravská brána, Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC a Regional Development Agency. Klíčovými stakeholdery jsou krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě, Olomouci, Pardubicích, kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí a Hranická rozvojová agentura. Zahraničním partnerem je francouzská organizace Alternatives Sans Frontières.

 

Pro koho je projekt určen:

Primární cílová skupina pro pilotní ověření BEC2 v jednotlivých regionech:

-       uchazeči o zaměstnání,

-       neaktivní osoby,

-       zájemci o zaměstnání,

-       osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou.

 

Sekundární cílová skupina pro šíření metodiky inovačního řešení BEC2:

-       orgány veřejné správy - krajské pobočky a kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky nad rámec hlavních klíčových stakeholderů inovace         BEC2, krajské a obecní úřady,

-       zaměstnavatelé, zaměstnanci NNO a sociálních podniků - místní akční skupiny, podnikatelské inkubátory apod.

 

Co projekt nabízí:

Pro zájemce o rozjezd podnikání a jeho podporu v rámci projektu, kteří splňují základní vymezení primární cílové skupiny:

-       Vzdělávání „Základy podnikání“,

-       individuální a skupinové poradenství v různých oblastech podnikání,

-       testování podnikání pod záštitou BEC družstev v jednotlivých regionech s podporou zajištěného příjmu na 6-12 měsíců,

-       vlastní nezávislé podnikání/sebezaměstnání.

 

Pro zájemce o aplikaci metody BEC2 a její šíření do dalších regionů:

-       Zaevidování v databázi potenciálních zájemců o aplikaci metody BEC2 v jiných regionech,

-       účast na kulatých stolech,

-       členství v Platformě BEC2 pro upscaling,

-       metodiku inovačního řešení BEC2.

 

Pro krajské úřady:

-       Účast na kulatých stolech zaměřených na hledání vhodných způsobů aplikace BEC2 na další struktury a nástroje místního rozvoje k zajištění vícezdrojového financování. 

 

Kontakt na realizátora projektu Centrum pro komunitní práci Severní Morava

M. R. Štefánika 318/1, 787 01 Šumperk

Metodik projektu: Mgr. Ivo Škrabal

Tel: +420 777 793 714

Mentor cílové skupiny: Eva Škrabalová

Tel: +420 777 606 368

E-mail: sumperk@cpkp.cz

Web: www.cpkp.cz