Mezinárodní konference na téma "Sociální podnikání - podpora zaměstnanosti a regionálního rozvoje" v Ostravě dne 16. května 2018

 

Dne 16. května 2018 se konala na půdě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje mezinárodní konference na téma sociálního podnikání. Konferenci připravil Klastr sociálních inovací a podniků SINEC ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Nad konáním konference převzal osobní záštitu hejtman Moravskoslezského kraje pan prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

 

Jednalo se o velmi významnou akci, při níž došlo na setkání odborníků na téma sociální ekonomiky a sociálního podnikání nejen z našeho regionu, ale zejména odborníků na celostátní a mezinárodní úrovni. Mezi prezentujícími na konferenci vystoupili náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva na Úřadu vlády ČR paní Mgr. Martina Štěpánková, která je jednou z hlavních osob podílejících se na procesu přípravy návrhu zákona o sociálním podnikání. Není náhodou, že se tato významná akce konala právě v Ostravě. Jak uvedl hejtman kraje pan prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ve svém úvodním slově při zahájení konference: „Jsem rád, že akci takového významu hostí právě Krajský úřad Moravskoslezského kraje, neboť vedení kraje již delší dobu významně podporuje rozvoj sociálního podnikání v našem regionu.“ Pan hejtman rovněž vyjádřil svou podporu oblasti sociálního podnikání i ve směru k projednávání návrhu zákona o sociálním podnikání v legislativnímu procesu.


 

Úvodní zdravici na konferenci přednesl předseda Banskobystrického samostatného kraje Ing. Ján Lunter, jakožto kraje, který se aktivně výrazně podílí na vytváření podmínek pro podporu sektoru sociální ekonomiky a rozvoje sociálního podnikání. O své zkušenosti a poznatky ze Slovenska se na konferenci podělili odborníci na téma sociální ekonomiky a sociálního podnikání pan Peter Meszáros a generální státní poradce ministra financí Slovenské republiky pan doktor Michal Polák.

V odpolední části konference byly prezentovány zkušenosti a příklady dobré praxe ze sektoru sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji. Prezidentka Klastru sociálních inovací a podniků SINEC paní magistra Jana Juřenová představila členské sociální podniky klastru a mimo jiné uvedla: „Velmi děkujeme vedení Moravskoslezského kraje za projevenou podporu jak Klastru SINEC, tak našim členským sociálním podnikům a jsme rádi, že i díky podpoře kraje jsme v celorepublikovém srovnání krajem, který je na špici v rozvoji sociálního podnikání“. Tajemník Moravskoslezského paktu zaměstnanosti při Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pan doktor Martin Navrátil prezentoval zajímavý projekt zacílený na nastavení a využití tranzitních míst v sociálních podnicích, který bude v kraji realizován v úzké spolupráci s Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC od ledna příštího roku.


Konference se zúčastnili rovněž představitelé Parlamentu ČR - senátor pan doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., poslankyně paní Mgr. Andrea Babišová, poslankyně paní Ivana Nevludová, poslanec pan Ing. Lukáš Černohorský.

Náměstek hejtmana pro sociální oblast pan Jiří Navrátil ve svém závěrečném slově zhodnotil průběh konference, poděkoval všem účastníkům za zajímavé příspěvky a podnětnou diskusi a mimo jiné zmínil: „Sociální podnikání a podporu jeho rozvoje vedení Moravskoslezského kraje již dlouhodobě podporuje, o čemž svědčí i již dvě uzavřená memoranda o spolupráci v oblasti sociálního podnikání mezi Moravskoslezským krajem a Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC. Jsem rád, že náš kraj je v této oblasti velmi úspěšný a že se sociálním podnikům v našem regionu daří. Jsme otevřeni novým možnostem spolupráce, např. v oblasti kooperace mezi organizacemi zřizovaných Moravskoslezským krajem a sociálními podniky.“

 

Reportáž z mezinárodní konference na TV Polar dne 29.5.2018

polar.cz/porady/leta-bezi/leta-bezi-29-05-2018-17-25