Publicita projektu

Děkujeme všem partnerům a organizacím za jejich vstřícnost a součinnost při informační kampani projektu

CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje

Městský úřad Třinec.pdf (13491235)

Facebook - OV Michálkovice.pdf (1030957)

Úřad městského obvodu Ostrava - Michálkovice.pdf (5192339)

Web_KHK MSK.pdf (369090)

Bohumín.pdf (7987043)

Bohumínské městské noviny.pdf (6024953)

Studénka.pdf (3583191)

MAS Pobeskydí.pdf (596181)

Zpravodaj_Vitkovice_2_2017_web.pdf (2884445)