Informace pro zájemce o podnikání

V prvních měsících roku 2017 bude v Ostravě v rámci realizace projektu CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje vytvořeno BEC družstvo, nový podnikatelský subjekt s působností na území Moravskoslezského kraje. V současné době probíhají přípravy k jeho založení a nově vzniklé BEC družstvo bude fungovat pod gescí Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Stane se tak jedním ze tří nově zakládaných BEC družstev v rámci realizace tohoto projektu, přičemž další dvě BEC družstva vzniknou na území Olomouckého a Královéhradeckého kraje.

Cílem projektu je zavedení modelu podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva BEC pro nezaměstnané osoby jako nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (ve spolupráci s krajskými ÚP) a jako nástroje lokálního rozvoje (ve spolupráci s MAS a s dalšími klíčovými stakeholdery). Metoda podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva BEC poskytuje možnost testování podnikatelských nápadů na základě zaměstnání na dobu 6-12 měsíců.

Tento projekt nabízí potencionálním zájemcům o zahájení podnikání velmi zajímavé možnosti, jak jim napomoci k uskutečnění jejich cílů. Zájemcům z řad nezaměstnaných, ekonomicky neaktivních osob (např. maminky končící rodičovskou dovolenou) a zájemců o podnikání nabízí projekt možnost efektivního vzdělávání v rámci rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, kde klienti projektu získají teoretické i praktické znalosti k zahájení vlastní podnikatelské činnosti, zpracují si pod vedením odborníků vlastní business plán a v rámci BEC družstva si budou moci po dobu 6 - 12 měsíců ověřit životaschopnost svého podnikání v praxi. Po tuto dobu budou klienti zároveň zaměstnanci BEC družstva s garantovaným měsíčním příjmem a po této "inkubační" době dospějí klienti k rozhodnutí, zda se vydají cestou samostatného podnikání v rámci vlastní firmy nebo zůstanou zaměstnanci BEC družstva či se vydají jiným směrem svého budoucího uplatnění na trhu práce.

V současné době probíhá nábor zájemců o zahájení podnikání, kteří by se rádi stali klienty projektu a využili možnosti nabízené pomoci, jedinečnosti kombinace vzdělávání, poradenství a asistence při zahájení vlastního podnikání.

Zájemci se mohou hlásit na níže uvedeném kontaktu:

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s.

U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Odborný regionální pracovník: Ing. Vojtěch Beck

Tel: +420 605 886 278

E-mail: vojtech.beck@klastr-socialnich-podniku.cz

Web: www.klastr-socialnich-podniku.cz