Vzdělávání klientů projektu

Klastr SINEC je partnerem v projektu s názvem BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje. Prostřednictvím tohoto projektu Klastr SINEC pomáhá lidem zahájit vlastní podnikatelskou činnost a to formou nabízené možnosti testování vlastního podnikání klientů v rámci podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva BEC. Klastr SINEC založil nový podnikatelský subjekt s názvem Služby a řemesla BEC družstvo se sídlem v Ostravě a tento subjekt vytvoří vhodné prostředí s adekvátními podmínkami pro testování rozvoje vlastního podnikání klientů. Projekt tak umožňuje podpořit zejména nezaměstnané a ekonomicky neaktivní osoby k aktivnímu návratu na trh práce.

V prvním čtvrtletí letošního roku probíhal nábor zájemců o projekt a v době od 5.4. do 31.5.2017 byli všichni vážní zájemci zapojeni do projektu formou absolvování úvodní fáze vzdělávání v rámci rekvalifikačního kurzu Základy podnikání s místem konání v Ostravě. Do projektu vstoupilo celkem 30 klientů z celého Moravskoslezského kraje, kteří projevili aktivní zájem o zahájení vlastního podnikání. V rámci rekvalifikačního kurzu získali klienti potřebné informace pro podnikání z oblastí marketingu, ekonomiky podniku, legislativy, dotací a zpracovali si za asistence našich lektorů vlastní podnikatelské záměry, které na závěr kurzu obhajovali před hodnotící komisí.

Na základě těchto obhajob jsou vedeny v současné době s jednotlivými klienty hodnotící pohovory, které nasměrují klienty k nejoptimálnější variantě spočívající, buď v zahájení vlastního podnikání přímo bez jakékoli potřeby testování, anebo naopak je zařadí do testovací fáze podnikání a v rámci projektu se stanou tzv. placenými podnikateli. Klienti tak získají možnost otestovat si své vlastní podnikání po dobu 6 až 12 měsíců a přitom budou toto své podnikání testovat jako zaměstnanci BEC družstva, tzn. že veškeré povinnosti vyplývající z podnikání ponese za klienty BEC družstvo a klientům bude náležet v průběhu období testování pravidelná mzda. Projekt je realizován kromě území Moravskoslezského kraje rovněž na území krajů Olomouckého, Královéhradeckého a Pardubického. Celkově se počítá se zapojením až 90 klientů do testování podnikání v rámci realizace projektu.