Konání odborného semináře projektu na téma Sociální podnikání
ve vztahu k veřejné správě, Opava dne 27.6.2018

 

Dne 27. června 2018 se konal další ze série seminářů pro veřejnou správu v rámci realizace projektu Stabilizace Klastru sociálních inovací a podniků SINEC a podpora jeho členů. Realizace vzdělávání spadá do klíčové aktivity 3 projektu – Semináře pro veřejnou správu.

Dnešní odborný seminář byl zaměřen na oblast sociálního podnikání ve vztahu k veřejné správě a Klastr SINEC jej připravil ve spolupráci s městem Opava. Seminář se konal v příjemných a reprezentativních prostorech Magistrátu města v Opavě.

Seminář odborně vedli prezidentka Klastru SINEC a ředitelka společnosti Liga s.r.o. Bruntál paní Bc. Jana Juřenová, MSc. a manažer Klastru SINEC pan Ing. Vojtěch Beck. Účastníkům semináře byly představeny základní principy sociálního podnikání, příklady fungujících sociálních podniků v regionu, problematika sociálního podnikání obcí a nástroje financování vzniku a rozvoje sociálních podniků v ČR. Celkem se semináře zúčastnilo 15 osob z řad zástupců městského úřadu, Úřadu práce ČR, neziskových organizací na území města a představitelů místních sociálních podniků. Rovněž byl přítomen zástupce státní správy z Probační a mediační služby.

Jednalo se o poslední realizovaný seminář v rámci projektu Stabilizace Klastru sociálních inovací a podniků SINEC a podpora jeho členů. V této souvislosti děkujeme všem městským úřadům, kteří zástupce klastru přijali na své půdě a podíleli se na organizaci a přípravě seminářů na téma sociálního podnikání. Vážíme si této důvěry a jsme otevřeni další vzájemné spolupráci.