Konání odborného semináře projektu
na téma Sociální podnikání ve vztahu k veřejné správě,
Ostrava dne 13.3.2018

 

Dne 13. března 2018 se konal další ze série seminářů pro veřejnou správu v rámci realizace projektu Stabilizace Klastru sociálních inovací a podniků SINEC a podpora jeho členů. Realizace vzdělávání spadá do klíčové aktivity 3 projektu – Semináře pro veřejnou správu.

Dnešní odborný seminář byl zaměřen na oblast sociálního podnikání ve vztahu k veřejné správě a Klastr SINEC jej připravil ve spolupráci se statutárním městem Ostrava. Seminář se konal v příjemných a reprezentativních prostorech Magistrátu města Ostrava.  Vyjadřujeme poděkování panu primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA za velikou ochotu a vstřícnost při plánování a zajišťování semináře.

Seminář odborně vedli prezidentka Klastru SINEC a ředitelka společnosti Liga s.r.o. Bruntál paní Bc. Jana Juřenová, MSc. a manažer Klastru SINEC pan Ing. Vojtěch Beck. Účastníkům semináře byly představeny základní principy sociálního podnikání, příklady fungujících sociálních podniků v regionu, problematika sociálního podnikání obcí a nástroje financování vzniku a rozvoje sociálních podniků v ČR. Celkem se semináře zúčastnilo 7 osob z řad zástupců veřejné správy a neziskových organizací na území města.

Další semináře pro veřejnou správu budou v rámci realizace projektu probíhat v následujících měsících na území jednotlivých obcí s rozšířenou působností na území Moravskoslezského kraje.