Konání odborného semináře projektu na téma Sociální podnikání ve vztahu k veřejné správě, Vítkov dne 24.8.2017

Dne 24. srpna 2017 se konal další ze série seminářů pro veřejnou správu v rámci realizace projektu Stabilizace Klastru sociálních inovací a podniků SINEC a podpora jeho členů. Realizace vzdělávání spadá do klíčové aktivity 3 projektu – Semináře pro veřejnou správu.

Dnešní odborný seminář byl zaměřen na oblast sociálního podnikání ve vztahu k veřejné správě a Klastr SINEC jej připravil ve spolupráci s MAS Opavsko z.s. Místem konání semináře byl Městský úřad ve Vítkově. Seminář se konal v příjemných a reprezentativních prostorech městského úřadu.

Seminář odborně vedli prezidentka Klastru SINEC a ředitelka společnosti Liga s.r.o. Bruntál paní Bc. Jana Juřenová, MSc. a manažer Klastru SINEC pan Ing. Vojtěch Beck. Účastníkům semináře byly představeny základní principy sociálního podnikání, příklady fungujících sociálních podniků v regionu, problematika sociálního podnikání obcí a nástroje financování vzniku a rozvoje sociálních podniků v ČR. Celkem se semináře zúčastnilo 10 osob z řad zástupců veřejné správy a to konkrétně starostové města Vítkova, obce Radkova a obce Jezdkovice. Dále byli jednáni přítomni zástupci místních aktérů rozvoje území a to MAS Opavsko z.s., místních neziskových organizací a místních podnikatelů.

Další semináře pro veřejnou správu budou v rámci realizace projektu probíhat v následujících měsících na území jednotlivých obcí s rozšířenou působností na území Moravskoslezského kraje.