Kulatý stůl 2.12.2016

Dne 2. prosince 2016 se uskutečnilo jednání 1. kulatého stolu s klíčovými stakeholdery BEC - podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev v rámci realizace projektu OP Zaměstnanost reg. č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje. 

Jednání se uskutečnilo v sídle Úřadu práce ČR - krajská pobočka v Olomouci. Jednání byli přítomni z Centra pro komunitní práci Severní Morava pan Škrabal a paní Škrabalová, pan Novotný - ředitel Odboru zaměstnanosti ÚP ČR, krajská pobočka v Olomouci, pan Chlopčík - odborný garant v oblasti APZ, paní Kadeřábková z Centra inovačních studií Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze, paní Lesenská - ředitelka kontaktního pracoviště ÚP ČR v Ústí nad Orlicí, pan Koubek - Svaz průmyslu a dopravy ČR, pan Fiala - Agentura pro sociální začleňování. Dále jednání byli přítomni odborní regionální pracovníci projektu paní Kamelandrová - MAS Moravská brána a pan Beck - Klastr SINEC.

V rámci jednání byla diskutována možnost spolupráce při oslovování cílových skupin v regionu, možnosti navázání modelu BEC družstev na existující nástroje APZ, koordinace součinnosti při sběru dat pro potřeby evaluace projektu. Jednání kulatých stolů projektu za účasti odborníků z praxe se budou konat ve čtvrtletních intervalech a další jednání je naplánováno na měsíc březen 2017.