Workshop jednání s partnery - zasedání členů rady

Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z.s., Hlinka, 22.11.2016

 

 

Dne 22. listopadu 2016 se uskutečnilo výjezdní zasedání členů rady Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. v mikroregionu Osoblažska.

Hlavní jednání rady proběhlo na Obecním úřadu v Hlince, kde byli jednání přítomni prezidentka Klastru paní Bc. Jana Juřenová, MSc., víceprezident Klastru pan Ing. Jiří Drastík, radní Ing. Česlav Santarius, Mgr. Dolores Czudková, pan Viliam Šuňal a paní Ing. Soňa Kantorová, Ph.D.

 

Jednání byli rovněž přítomni předseda revizní komise Klastru pan Mgr. Jan Bezděk a zaměstnanci Klastru sociálních inovací a podniků SINEC pan Ing. Vojtěch Beck a paní Lenka Blahutová.

Prezidentka Klastru všechny přivítala a zahájila jednání rady, které probíhalo ve velmi příjemné atmosféře. Obsahem jednání bylo řešení aktuálních otázek v činnosti Klastru a plán činnosti na další období. Hostem jednání byl pan Mgr. Ivo Škrabal, ředitel Centra pro komunitní práci Severní Morava, který odborně metodicky vedl workshop k tématice projektu OP Zaměstnanost BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje, jehož partnerem je Klastr SINEC. V souvislosti s nastavením infrastruktury a zázemí projektu za účasti Klastru SINEC prezentoval metodický postup implementace metody BEC družstev v Moravskoslezském kraji.

Na základě prezentace pomocí projektové infografiky projektu pak byla iniciována diskuse se všemi přítomnými a pan Škrabal zodpovídal dotazy radních Klastru SINEC. Závěrem jednání bylo stanoveno, že v Moravskoslezském kraji bude založeno v rámci realizace projektu BEC družstvo, jehož garantem bude Klastr SINEC.