Workshop 11.10.2016

 

Dne 11.10.2016 se uskutečnilo 2. pracovní jednání členů realizačního týmu projektu BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje.

Jednání proběhlo v kanceláři Centra pro komunitní plánování Severní Morava v Šumperku a to za přítomnosti všech partnerů projektu

- MAS Moravská brána, RDA a Klastr sociálních inovací a podniků SINEC - z.s., za který se zúčastnil jednání manažer klastru Ing. Beck.

Obsahem jednání byla metodická přednáška, jak založit družstvo, jaké jsou náležitosti družstev dle zákona o obchodních korporacích

a co obsahují stanovy družstva, jaké záležitosti jsou v nich upravovány a jak funguje správa a řízení družstev.

V příštím roce dojde v jednotlivých regionech působnosti projektu (Moravskoslezský, Olomoucký a Pardubický kraj) k založení podnikatelsko - zaměstnaneckých družstev na základě metodiky BEC družstev.