Kulatý stůl 29.3.2017

Dne 29. března 2017 se uskutečnilo jednání 2. kulatého stolu s klíčovými stakeholdery BEC - podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev v rámci realizace projektu OP Zaměstnanost reg. č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje. 

Jednání se uskutečnilo na půdě Úřadu práce ČR - krajská pobočka v Ostravě. Jednání byli přítomni z Centra pro komunitní práci Severní Morava pan Škrabal a paní Škrabalová, náměstek ministryně práce a sociálních věcí pan Vaňásek, zástupce generálního ředitelství Úřadu práce ČR pan Škromach, ředitelka Úřadu práce ČR - krajská pobočka v Ostravě paní Jungová, pan Krhut - vedoucí oddělení zaměstnanosti ÚP ČR, krajská pobočka v Ostravě, pan Novotný - ředitel odboru zaměstnanosti ÚP ČR, krajská pobočka v Olomouci, pan Chlopčík - odborný garant v oblasti APZ, paní Kadeřábková z Centra inovačních studií Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze, paní Lesenská - ředitelka kontaktního pracoviště ÚP ČR v Ústí nad Orlicí, paní Juřenová - prezidentka Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z.s., který je partnerem a realizátorem projektu na území Moravskoslezského kraje. Dále byli přítomni představitelé kontaktních pracovišť ÚP ČR v Moravskoslezském kraji, Agentury pro sociální začleňování a členové projektového týmu - odborní regionální pracovníci z Moravskoslezského, Olomouckého a Královéhradeckého kraje.

Obsahem jednání bylo představení základních cílů a etap projektu, včetně prezentace dílčích aktivit a dosavadních kroků při realizaci projektu. Významný prostor byl věnován spolupráci s úřady práce a místní aktéry v zapojených regionech v rámci realizace projektu. Pozornost byla věnována také oblasti sociálního podnikání a jeho významné roli v regionálním rozvoji a podpoře místních komunit a možnému průniku metody podnikatelsko.zaměstnaneckých družstev a sociálních podniků. Závěrem byly diskutovány průběžné dosažené výsledky projektu (k 24.3.2017) - celkově bylo osloveno 188 osob z cílové skupiny nezaměstnaných osob či ekonomicky nektivních osob, z toho 120 osob projevilo zájem o projekt zasláním svého životopisu a motivačního dopisu a 60 osob (z toho 86,7 % tvořili uchazeči o zaměstnání)) podepsalo dohodu o vstupu do projektu. Největší zájem dosud eviduje Moravskoslezský kraj, kde dohodu o vstupu do projektu podepsalo 32 osob z cílové skupiny projektu.