Konání prvního vzdělávacího semináře projektu

na téma Asertivní komunikace, Ostrava, 30.11.2016

 

 

Dne 30. listopadu 2016 bylo zahájeno vzdělávání zaměstnanců členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace vzdělávání spadá do klíčové aktivity 2 projektu – Vzdělávání členských NNO.

Tématem prvního vzdělávacího kurzu byla Asertivní komunikace, přičemž se jednalo o realizaci akreditovaného vzdělávacího kurzu MPSV. Místem konání vzdělávání bylo Centrum sociálních služeb v Ostravě, o.p.s. Kurz odborně metodicky i lektorsky vedla paní Mgr. Šárka Vlčinská, která již dlouhodobě působí jako zkušený lektor v oblasti vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Celkem se semináře zúčastnilo 18 osob z řad členských nestátních neziskových organizací Klastru SINEC a to ze společností Spirála, o.p.s., Armáda spásy v České republice, z.s., Slezská diakonie, MENS SANA, o.p.s. a Althaia, o.p.s.

 

Na závěr obdrželi všichni účastníci osvědčení a absolvování akreditovaného kurzu s celostátní působností. Další vzdělávání v rámci realizace projektu bude probíhat v následujícím roce 2017. Děkujeme všem zúčastněným absolventům kurzu za jejich účast a těšíme se na brzké shledání při příležitosti konání dalších kurzů projektu. Děkujeme za skvělou organizaci a přípravu semináře Centru sociálních služeb Ostrava.