Konání vzdělávacího semináře projektu na téma
Příprava projektů a projektové řízení v podniku, Ostrava, 12.3.2018

 

Dne 12. března 2018 se konal další ze série vzdělávacích seminářů pro zaměstnance členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace vzdělávání spadá do klíčové aktivity 2 projektu – Vzdělávání členských NNO.

Dnešní kurz byl zaměřen na oblast přípravy projektů a projektové řízení, který pro Klastr SINEC připravila společnost Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. se sídlem v Třinci. Místem konání vzdělávání bylo Centrum sociálních služeb v Ostravě, o.p.s. Kurz odborně metodicky i lektorsky vedla paní Bc. Jana Juřenová, MSc., která je prezidentkou Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., ředitelkou obecně prospěšné společnosti LIGA Bruntál, byla konzultantkou pro rozvoj sociálního podnikání MPSV ČR v projektu „Podpora rozvoje sociálního podnikání v ČR“, je členkou pracovní skupiny pro vytvoření věcného záměru zákona o sociálním podnikání při Úřadu vlády ČR. Celkem se semináře zúčastnilo 17 osob z řad členských nestátních neziskových organizací Klastru SINEC a to ze společností MENS SANA, o.p.s., Spirála o.p.s., LIGA o.p.s., Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s., Slezská diakonie, Serwetnicki, z.ú. a Osoblažský cech, z.ú.

Další vzdělávání v rámci realizace projektu bude probíhat v následujících měsících. Děkujeme všem zúčastněným posluchačům kurzu za jejich účast a těšíme se na brzké shledání při příležitosti konání dalších kurzů projektu. Děkujeme za skvělou organizaci a přípravu semináře Kvalifikační a personální agentuře, o.p.s. a Centru sociálních služeb Ostrava.