Konání vzdělávacího semináře projektu na téma

Hodnocení zaměstnanců, Ostrava, 23.2.2017

Dne 23. února 2017 se konal již čtvrtý ze série vzdělávacích seminářů pro zaměstnance členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace vzdělávání spadá do klíčové aktivity 2 projektu – Vzdělávání členských NNO.

Dnešní vzdělávací kurz probíhal pod názvem Hodnocení zaměstnanců, který pro Klastr SINEC připravila společnost Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Seminář se konal v příjemných prostorech CSS Ostrava a účastníkům kurzu bylo v průběhu semináře zajištěno i občerstvení. Kurz odborně metodicky i lektorsky vedl pan Mgr. Heřman Čadil, který v rámci své bohaté praxe odškolil přes 1 100 tréninků a proved vice než 500 koučinků. Vystudoval Univerzitu Palackého Olomouc, obor Psychologie a následně Nottingham Trent University, MBA.Několik let pracoval na pozici personálního ředitele ve firmě Pars nova, a.s., následně pak na pozici výkonného ředitele firmy OMT Group.

Celkem se semináře zúčastnilo 14 osob z řad členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků, a to ze společností Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., Armáda spásy v České republice, z.s., Slezská diakonie, TRIANON z.s. a Osoblažský cech, z.ú.


 

Další vzdělávání v rámci realizace projektu bude probíhat v následujících měsících. V březnu plánujeme kurz na téma Příprava projektů a projektové řízení v podniku a kurz Marketing. V dubnu pak seminář na téma Principy sociálního podnikání v praxi podniku a v měsíci květnu kurz Personální řízení a kurz Finanční řízení a plánování. Děkujeme všem zúčastněným posluchačům kurzu za jejich účast a těšíme se na brzké shledání při příležitosti konání dalších kurzů projektu. Děkujeme za skvělou organizaci a přípravu semináře Centru sociálních služeb Ostrava, o.p.s.