Konání vzdělávacího semináře projektu
na téma Neverbální komunikace, Ostrava, 26.6.2017

Dne 26. června 2017 se konal další ze série vzdělávacích seminářů pro zaměstnance členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace vzdělávání spadá do klíčové aktivity 2 projektu – Vzdělávání členských NNO.

Dnešní vzdělávací kurz byl zaměřen na oblast Neverbální komunikace, který pro Klastr SINEC připravila společnost Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Seminář se konal v příjemných prostorech CSS Ostrava a účastníkům kurzu bylo v průběhu semináře zajištěno i občerstvení. Kurz odborně metodicky i lektorsky vedla paní Vlasta Hrubošová, která je ředitelkou organizace Agentura slunce, o. p. s., která poskytuje osobní asistenci a domov pro seniory. Tuto činnost vykonává od roku 2005 a právě zde nasbírala mnoho zkušeností s tématy umírání, smrti a neverbální komunikace. Lektorka je preventista sociálně - patologických jevů a absolvovala kurz bazální stimulace. Pět let byla manažerkou pracovní skupiny Senioři v KP, jehož je nyní aktivním členem.

Celkem se semináře zúčastnilo 14 osob z řad členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků, a to ze společností MENS SANA z.ú., Armáda spásy v České republice, z.s., Spirála o.p.s., Slezská diakonie.

Další vzdělávání v rámci realizace projektu bude probíhat v podzimních měsících. Děkujeme všem zúčastněným posluchačům kurzu za jejich účast a těšíme se na brzké shledání při příležitosti konání dalších kurzů projektu. Děkujeme za skvělou organizaci a přípravu semináře Centru sociálních služeb Ostrava, o.p.s.