Konání vzdělávacího semináře projektu

na téma Příprava projektů a projektové řízení v podniku,

Ostrava, 8.3.2017

Dne 8. března 2017 se konal již pátý ze série vzdělávacích seminářů pro zaměstnance členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace vzdělávání spadá do klíčové aktivity 2 projektu – Vzdělávání členských NNO.

Dnešní kurz byl zaměřen na oblast přípravy projektů a projektové řízení, který pro Klastr SINEC připravila společnost Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. se sídlem v Třinci. Místem konání vzdělávání bylo Centrum sociálních služeb v Ostravě, o.p.s. Kurz odborně metodicky i lektorsky vedla paní Bc. Jana Juřenová, MSc., která je prezidentkou Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., ředitelkou obecně prospěšné společnosti LIGA Bruntál, byla konzultantkou pro rozvoj sociálního podnikání MPSV ČR v projektu „Podpora rozvoje sociálního podnikání v ČR“, je členkou pracovní skupiny pro vytvoření věcného záměru zákona o sociálním podnikání při Úřadu vlády ČR. Celkem se semináře zúčastnilo 16 osob z řad členských nestátních neziskových organizací Klastru SINEC a to ze společností MENS SANA, o.p.s., Armáda spásy v České republice, z.s., Kvalifikační a personální agentura o.p.s., Spirála o.p.s., TRIANON z.s., Charita Hrabyně, Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s., Slezská diakonie, Serwetnicki, z.ú. a Osoblažský cech, z.ú.

Další vzdělávání v rámci realizace projektu bude probíhat v následujících měsících. Na konci března plánujeme kurz na téma Marketing, v dubnu plánujeme semináře na téma Principy sociálního podnikání a v květnu Personální řízení a Finanční řízení a plánování. Děkujeme všem zúčastněným posluchačům kurzu za jejich účast a těšíme se na brzké shledání při příležitosti konání dalších kurzů projektu. Děkujeme za skvělou organizaci a přípravu semináře Kvalifikační a personální agentuře, o.p.s. a Centru sociálních služeb Ostrava.