Konání vzdělávacího semináře projektu na téma Účetnictví podniku, Ostrava, 14.12.2017

Dne 14. prosince 2017 se konal další ze série vzdělávacích seminářů pro zaměstnance členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace vzdělávání spadá do klíčové aktivity 2 projektu – Vzdělávání členských NNO.

Dnešní vzdělávací kurz byl zaměřen na oblast Účetnictví podniku, který pro Klastr SINEC připravila společnost Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Seminář se konal v příjemných prostorech CSS Ostrava a účastníkům kurzu bylo v průběhu semináře zajištěno i občerstvení. Kurz odborně metodicky i lektorsky vedla paní Nora Miksová, která Vystudovala obchodní akademii, v současnosti studuje Vysokou školu ekonomickou v Praze. 5 let pracovala jako ekonom a hlavní účetní nestátního zdravotnického zařízení, 8 let specialista v oboru účetnictví, financování, plánování, rozpočtu a reportingu na pozici zástupce ekonomického ředitele VZP, 1 rok rovněž pracovala jako manažer centrální finanční účtárny Euroclinicum, která měla na starosti finanční vedení 2 nemocnic, 15 poliklinik a síti lékáren. Aktuálně opět pracuje ve VZP.

Celkem se semináře zúčastnilo 15 osob z řad členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků, a to ze společností Jinak o.p.s., Spirála o.p.s., MENS SANA z.ú., Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s., Serwetnicki z.ú., Osoblažský cech z.ú.

Další vzdělávání v rámci realizace projektu budou probíhat v prvním pololetí příštího roku. Děkujeme všem zúčastněným posluchačům kurzu za jejich účast a těšíme se na brzké shledání při příležitosti konání dalších kurzů projektu. Děkujeme za skvělou organizaci a přípravu semináře Centru sociálních služeb Ostrava, o.p.s.