Konání vzdělávacího semináře projektu
na téma Řízení změn a řízení rizik, Ostrava, 12.6.2017

Dne 12. června 2017 se konal další ze série vzdělávacích seminářů pro zaměstnance členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace vzdělávání spadá do klíčové aktivity 2 projektu – Vzdělávání členských NNO.

Dnešní vzdělávací kurz byl zaměřen na oblast Řízení změn a řízení rizik, který pro Klastr SINEC připravila společnost Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Seminář se konal v příjemných prostorech CSS Ostrava a účastníkům kurzu bylo v průběhu semináře zajištěno i občerstvení. Kurz odborně metodicky i lektorsky vedl pan Mgr. Heřman Čadil, který Odškolil více než 1 100 tréninků a provedl více než 500 koučinků.  Vystudoval Univerzitu Palackého Olomouc, obor Psychologie a následně Nottingham Trent University, MBA. Několik let pracoval na pozici personálního ředitele ve firmě Pars nova, a.s., následně pak na pozici výkonného ředitele firmy OMT Group.

Celkem se semináře zúčastnilo 13 osob z řad členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků, a to ze společností MENS SANA z.ú., Armáda spásy v České republice, z.s., Spirála o.p.s., Slezská diakonie, Trianon z.s. a Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s.

Další vzdělávání v rámci realizace projektu bude probíhat na podzim letošního roku. V červnu ještě připravujeme kurz na téma Neverbální komunikace. Děkujeme všem zúčastněným posluchačům kurzu za jejich účast a těšíme se na brzké shledání při příležitosti konání dalších kurzů projektu. Děkujeme za skvělou organizaci a přípravu semináře Centru sociálních služeb Ostrava, o.p.s.