Konání vzdělávacího semináře projektu na téma Koučink, Ostrava, 25.1.2017

Dne 25. ledna 2017 se konal již třetí ze série vzdělávacích seminářů pro zaměstnance členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace vzdělávání spadá do klíčové aktivity 2 projektu – Vzdělávání členských NNO.

Tématem dnešního vzdělávacího kurzu byl Koučink, který pro Klastr SINEC připravila společnost Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. se sídlem v Třinci. Místem konání vzdělávání bylo Centrum sociálních služeb v Ostravě, o.p.s. Kurz odborně metodicky i lektorsky vedla paní Bc. Simona Rykalová, která se od roku 2010 aktivně věnuje lektorské činnosti v rámci vzdělávání dospělých, vzdělávání manažerů, pracovníků v sociálních službách a dalších kurzech. Současně pracuje jako kouč a profesní poradce. Od roku 2015 je členkou Asociace integrativních koučů. V minulosti pracovala jako sociální pracovník odboru sociálně právní ochrany dětí a profesní poradce na úřadu práce. Celkem se semináře zúčastnilo 15 osob z řad členských nestátních neziskových organizací Klastru SINEC a to ze společností MENS SANA, o.p.s., Armáda spásy v České republice, z.s., Spirála o.p.s., TRIANON z.s.

Další vzdělávání v rámci realizace projektu bude probíhat v následujících měsících. V únoru plánujeme kurz na téma Hodnocení zaměstnanců, v březnu semináře na téma Příprava projektů a projektové řízení a Marketing. V dubnu pak seminář na téma Principy sociálního podnikání v praxi podniku. Děkujeme všem zúčastněným posluchačům kurzu za jejich účast a těšíme se na brzké shledání při příležitosti konání dalších kurzů projektu. Děkujeme za skvělou organizaci a přípravu semináře Kvalifikační a personální agentuře, o.p.s. a Centru sociálních služeb Ostrava.