Konání vzdělávacího semináře projektu
na téma Řízení konfliktů, Ostrava, 11.6.2018

 

Dne 11. června 2018 se konal další ze série vzdělávacích seminářů pro zaměstnance členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace vzdělávání spadá do klíčové aktivity 2 projektu – Vzdělávání členských NNO.

 

Dnešní vzdělávací kurz byl zaměřen na oblast Řízení konfliktů, který pro Klastr SINEC připravila společnost Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Seminář se konal v příjemných prostorech CSS Ostrava a účastníkům kurzu bylo v průběhu semináře zajištěno i občerstvení. Kurz odborně metodicky i lektorsky vedla paní Hana Kadlčíková, která Má bohaté zkušenosti v oblasti psychologické pomoci, které nabyla v různých oblastech své činnosti. Pracovala na pozicích zdravotnického pracovníka, sociálního pracovníka, psychoterapeuta, protidrogového koordinátora a v několika vedoucích pozicích v oblasti primární prevence. V současnosti realizuje krizovou intervenci v  rámci Centra psychologické pomoci Karviná.

Celkem se semináře zúčastnilo 11 osob z řad členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků, a to ze společností Armáda spásy v České republice, z.s., Slezská diakonie, Spirála o.p.s., MENS SANA z.ú., Serwetnicki, z.ú. a Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o závěrečný seminář v rámci realizace výše uvedeného projektu, děkujeme všem zúčastněným posluchačům nejen dnešního kurzu, ale i všem účastníkům projektu za jejich zájem a spolupráci a těšíme se na brzké shledání při příležitosti konání dalších vzdělávacích aktivit v rámci Klastru SINEC. Děkujeme za skvělou organizaci a přípravu semináře Centru sociálních služeb Ostrava, o.p.s.