Konání vzdělávacího semináře projektu na téma

Prevence syndromu vyhoření, Ostrava, 26.4. a 27.4.2017

Ve dnech 26. a 27. dubna 2017 se konal další ze série vzdělávacích seminářů pro zaměstnance členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace vzdělávání spadá do klíčové aktivity 2 projektu – Vzdělávání členských NNO.

Dvoudenního vzdělávacího kurzu na téma Prevence syndromu vyhoření, který pro Klastr SINEC připravila společnost Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. se zúčastnilo celkem 17 osob z řad členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků, a to ze společností MENS SANA z.ú., Armáda spásy v České republice, z.s., Spirála o.p.s., Slezská diakonie, Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. a MAS Opavsko z.s.

Seminář je akreditován MPSV a konal se v příjemných prostorech CSS Ostrava a účastníkům kurzu bylo v průběhu semináře zajištěno i občerstvení. Kurz odborně metodicky i lektorsky vedla paní Mgr. Šárka Vlčinská, která se od roku 2007 aktivně věnuje lektorské činnosti v rámci vzdělávání dospělých, vzdělávání manažerů, sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, osobních asistentů a dalších. Současně pracuje jako externí psycholog s obětmi domácího násilí. V minulosti pracovala jako sociální pracovník, pracovník telefonické krizové intervence, lektor psychosociálního výcviku.

Další vzdělávání v rámci realizace projektu bude probíhat v následujících měsících. V květnu plánujeme kurz na téma Personální řízení. V červnu pak semináře na téma Řízení změn a rizik a Neverbální komunikace. Děkujeme všem zúčastněným posluchačům kurzu za jejich účast a těšíme se na brzké shledání při příležitosti konání dalších kurzů projektu. Děkujeme za skvělou organizaci a přípravu semináře Centru sociálních služeb Ostrava, o.p.s.