Konání stáže v chráněných dílnách společnosti Charita Opava dne 7. června 2018

 

Jednodenní stáž se uskutečnila dne 7. 6. 2018 v Chráněné dílně Vlaštovičky a v Chráněných dílnách sv. Josefa. Díky projektu Stabilizace Klastru sociálních inovací a podniků SINEC a podpora jeho členů reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002223 účastníci stáže na místě mohli získat další inspiraci a podněty pro svou činnost. 

Cílem stáže bylo se seznámit s provozem, fungováním a zaměstnáváním OZP v chráněných dílnách v Charitě Opava.

Šicí a keramickou dílnou ve Vlaštovičkách stážisty provedla a věnovala se jim vedoucí CHDV, paní Marie Bennková. Seznámila je s prostředím, ve kterém se Chráněná dílna nachází, se sortimentem, který dílna vyrábí a zkušenostmi za 20 let fungování dílny. Měli možnost prokonzultovat vybavení šicí dílny i rizikové faktory zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Druhým navštíveným pracovištěm Charity Opava byly Chráněné dílny sv. Josefa.  Stážistům se intenzivně věnoval vedoucí CHDJ, pan Tomáš Rychlý, který je seznámil s celým pracovištěm, ale také jim zodpověděl jejich dotazy ohledně fungování dílny, zakázek, vybavení, materiálu. Měli možnost vidět vyšívací stroje v akci a jejich programování. Součástí stáže byla návštěva jejich obchodu v Opavě.

Stážisté vyjadřují Klastru poděkování za tuto příležitost získávat nové podněty a sdílet své zkušenosti se sociálním podnikáním.