Konání stáže v sociálním podniku CHRPA - sociální firma Slezské diakonie o.p.s. Krnov dne 4. září 2018

 

Stáž se uskutečnila v úspěšném sociálním podniku CHRPA – sociální firma Slezské diakonie o.p.s. Předmětem stáže bylo seznámení se s chodem sociálního podniku, stylem řízení podniku a managementem jednotlivých úseků, zkušenostmi s čerpáním dotačních titulů pro zlepšení chodu podniku a jeho rozvoj.

V průběhu stáže se stážistům ze společnosti LIGA o.p.s. věnoval ředitel společnosti pan Petr Světlík, který nás uvítal, představil nám sociální podnik a provedl nás jednotlivými pracovišti. V průběhu stáže nám zodpověděl naše otázky týkající se řízení a financování sociálního podniku, seznámil nás s běžným provozem podniku. V průběhu stáže jsme si mohli prohlédnout provoz se zaměřením na výrobu dárkových, reklamních předmětů a bytových doplňků, dále jsme pak měli možnost navštívit dílny, kde pracují zaměstnanci se zdravotním postižením, které se zaměřují na malbu na různé materiály jako je např. porcelán, sklo, dřevo a textil. V rámci výroby propagačních předmětů se zaměřují na gravírování a řezání laserem. Dále se zaměřují na malbu log, nápisů, sloganů apod.

Všichni zaměstnanci Chrpy i pan ředitel se chovali k  nám vstřícně a profesionálně. Snažili se nám poskytnout maximum informací.

Celkově hodnotíme stáž jako velmi přínosnou a děkujeme vedení sociálního podniku Chrpa Krnov a Klastru SINEC za zprostředkování stáže a získání zajímavých poznatků a informací z provozu sociálního podniku a z oblasti práce s cílovou skupinou.