Konání stáže v sociálním podniku P&A Thrax s.r.o.
dne 10. července 2018

Předmětem stáže bylo seznámení se s organizační strukturou, náplní činnosti a předmětem podnikání a systémem řízení sociálního podniku P&A Thrax s.r.o. Tato společnost se zabývá zaměstnáváním cílové skupiny osob dlouhodobě nezaměstnaných. Zvláštností tohoto sociálního podniku je, že se jedná o podnik, který se transformoval do sociální podniku z pozice tzv. běžné firmy a časem majitelé společnosti dospěli k naplňování sociálních cílů a principů sociálního podnikání, což je v podmínkách českého sociálního podnikání zatím netradiční přístup.  Stáž probíhala v celkové délce 8 hodin. Stáž byla realizována za přítomnosti majitele a jednatele sociálního podniku pana Mgr. Jakuba Adamíka, který nejprve stážisty přivítal v sídle společnosti v Ostravě, hovořil se stážisty o aktuálních problémech a potřebách sociálního podniku, seznámil stážisty s historií sociálního podniku. Stáže se za Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s. zúčastnilo 5 osob.

Sociální podnik byl založen již v roce 2011, původně jako běžná firma založená za účelem tvorby zisku. Dnes je vlastněná jediným vlastníkem, Mgr. Jakubem Adamíkem, který postupem času začal uvažovat o společensky prospěšném přesahu podnikání a v loňském roce svou firmu přetransformoval v sociální podnik naplňující všechny principy. Díky získané dotaci z Operačního programu Zaměstnanost byla zahájena výroba doplňků stravy v Krnově, kde také vytvořil nová pracovní místa, zaměstnává osoby dlouhodobě nezaměstnané, zdravotně postižené, osoby z romské etnické menšiny. 

Stáž byla pro účastníky velmi inspirativní a došlo k vzájemné výměně zkušeností z oblasti uplatňování principů sociálního podnikání v praxi a z oblasti práce s cílovými skupinami na trhu práce.