Konání stáže v sociálním podniku P&A Thrax s.r.o. dne 20. září 2018

 

Cílem stáže bylo navštívit výše uvedený sociální podnik a seznámit se s principy jeho fungování a uplatňování principů sociálního podnikání v praxi. Tento sociální podnik byl založen již v roce 2011, původně jako běžná firma založená za účelem tvorby zisku. Dnes je vlastněná jediným vlastníkem, Mgr. Jakubem Adamíkem, který postupem času začal uvažovat o společensky prospěšném přesahu podnikání.

Účastníky stáže ze společnosti Althaia o.p.s. přivítal majitel a jednatel sociálního podniku pan Mgr. Jakub Adamík a seznámil je s historií a principy fungování sociálního podniku.   Vytvořil zde také nová pracovní místa, zaměstnává osoby dlouhodobě nezaměstnané, zdravotně postižené, osoby z romské etnické menšiny.

Stáž byla pro účastníky velmi inspirativní a došlo k vzájemné výměně zkušeností s prací s cílovou skupinou sociálně znevýhodněných osob a rovněž byla diskutována problematika sociálního podnikání a navázána spolupráce v rámci členské struktury Klastru SINEC.

Poděkování patří P&A Thrax s.r.o. za zorganizování obsahově bohaté stáže za spolupráce s  Klastrem SINEC.