Konání stáže v sociálních podnicích Sdružení Neratov,
Bartošovice v Orlických horách ve dnech 28. a 29. května 2018

 

Předmětem stáže bylo seznámení se s organizační strukturou, náplní činnosti a předmětem podnikání a systémem řízení Sdružení Neratov, které zřizuje několik sociálních podniků.

V rámci stáže byl navštíven sociální podnik Sdružení Neratov, který má pod sebou tyto pracoviště: rekreační chatu s jídelnou v Neratově, podnik Kopeček v Bartošovicích (keramická, košíkářská, tkalcovská, šicí a tiskařská dílna), zahradnictví, obchod, restauraci. Dále do této struktury spadá i prádelna. 

Sdružení Neratov z.s. je neobvyklý sociální podnikatel již tím, že zřizuje v místě i několik chráněných bydlení a obyvatelé těchto bydlení jsou zaměstnaní v podnicích Sdružení Neratov z.s.. Z výdělků také spolufinancují opravu velkého poutního kostela a podporují tak místní farnost (kněz této farnosti zakládal toto sdružení a je ve správní radě Sdružení Neratov z.s.). Většina z pracovišť obrací část své práce zase do zajištění nezbytných služeb pro ostatní zaměstnance. Lidé zaměstnaní v kuchyni jsou tak vlastně placeni v podstatné části ostatními zaměstnanci, kteří zde chodí jíst. Podobně prádelna, obchod, částečně restaurace a technická údržba. Osamělá poloha Neratova poblíž polských hranic tak umožňuje fungování jinak jen těžko opakovatelného „státu ve státě“, který se financuje dílem podporou ÚP (více než 50% zaměstnanců s postižením, vytváření nových chráněných míst), příjmem z turistického ruchu (příběh opraveného poutního kostela, nádherná příroda), dary, dotacemi a koloběhem peněz mezi jednotlivými pracovištěmi.

Bylo přínosné vidět výbornou organizaci a zapadání jednotlivých složek v rámci Sdružení Neratov. Snaží se důsledně rozlišovat mezi sociálními službami a soc. podnikáním.