Konání stáže v sociálním podniku CLEAR SERVIS o.p.s. dne 30. srpna 2018

 

Stážisté ze společnosti Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s. navštívili sociální podnik Clear servis o.p.s. v Českém Těšíně za účelem výměny vzájemných zkušeností z oblasti práce s cílovou skupinou osob se zdravotním postižením a zejména jejich uplatněním na trhu práce v sociálním podniku. Celkový rozsah stáže byl jeden pracovní den v rozsahu 8 hodin.

Stáž byla realizována za přítomnosti ředitelky společnosti Clear servis o.p.s. paní Mgr. Dolores Czudkové, která účastníky stáže přivítala ve svém sociálním podniku. Stáže se za Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s. zúčastnilo 5 osob. Stážisté se vydali na exkurzi jednotlivých provozů v rámci daného sociálního podniku. Nejprve si měli možnost prohlédnout šicí dílnu, která je zaměřena na opravy prádla, šití a vyšívání nejrůznějších vzorů na oděvy. Dále navštívili provoz prádelny prádla a ložního prádla, na který navazuje mandlovna prádla. V těchto provozech pracují osoby z cílové skupiny zdravotně znevýhodněných osob.

Stáž byla pro účastníky velmi užitečná, neboť díky realizace projektu prostřednictvím Klastru SINEC navštívili aktivní sociální podnik, který se věnuje zaměstnávání cílové skupiny osob se zdravotním postižením, tedy stejné cílové skupiny, kterou se zabývá i Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s. v rámci svých různých programů zaměřených na poskytování sociálních služeb a vzdělávací aktivity. V průběhu stáže proběhla výměna velmi zajímavých informací a poznatků z praxe mezi oběma subjekty a byla navázána a prohloubena spolupráce mezi oběma subjekty.