Konání stáže v sociálním podniku SIMEVA Brno
dne 22. května 2017

Dne 22. května 2017 se konala již čtvrtá stáž ze série stáží v sociálních podnicích, určených pro zaměstnance členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace stáží spadá do klíčové aktivity 5 projektu – Stáže v sociálních podnicích.

Stáže v sociálním podniku SIMEVA s.r.o. se zúčastnilo 5 osob, zaměstnanci společnosti Slezská dikaonie.

Společnost SIMEVA s.r.o. byla založena jako sociální podnik, který se přihlásil k principům sociálního podnikání. Zaměřuje se na podporu vytváření pracovních míst pro naše spoluobčany, kteří trpí duševní nemocí schizofrenie a na další vyloučené skupiny na trhu práce, které se snaží najít si možnosti uplatnění v návaznosti na svoje profesní zaměření a svoje vzdělání. Podílí se na projektu  financovaném z OP LZZ s názvem „Máme pro vás práci“, který se přímo soustřeďuje na cílovou skupinu osob s duševním onemocněním schizofrenie a snaží se jim pomoci formou přeškolení a následné možnosti zaměstnání v návratu do pracovního prostředí. Základním cílem projektu je, že si klienti vytvoří obvyklé pracovní návyky a tím se zvýší jejich sebevědomí a šance na začlenění zpět do společnosti a na trh práce. Ve spolupráci s Úřadem práce Jihomoravského kraje vytváří: společensky účelná pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané, chráněná pracovní místa a další na pozicích malíř, zedník, úklid domácnosti apod.