Konání stáže v sociálním podniku Gerlich Odry s.r.o. dne 6. dubna 2018

Účastníci stáže navštívili sociální podnik Gerlich Odry s.r.o. na základě svého přání a spolupráce s Klastrem SINEC, aby se seznámili s chodem sociálního podniku a jeho zkušenostmi při zaměstnávání cílové skupiny OZP na  trhu práce. Stáž probíhala jeden pracovní den v délce osmi hodin.

Stáže se zúčastnilo 5 osob z členské organizace Klastru SINEC společnosti MENS SANA z.ú.

Stáž byla realizována za přítomnosti majitelů společnosti pana Zdeňka Mateciuca a jeho syna Jakuba Mateiciuca. Jedná se o rodinný sociální podnik, který vychází ze struktury společnosti Mateiciuc a.s., kterou rodina Mateiciuců provozuje již od 18. století. Majitelé stážisty prováděli po vybraném provozu daného sociálního podniku, který je zaměřen na výrobu a kompletaci prvků pro dětská hřiště a hračky pro děti ve formě stavebnic z dřevěných kostek. Dále se zabývají výrobou loutkových divadel, dřevěných doplňků apod. Společnost byla založena v roce 1999 manžely Mateiciucovými s cílem zaměstnávat místní obyvatelstvo a zejména pak vytvářet dlouhodobě udržitelná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením a znevýhodněním. V současné době firma zaměstnává 35 pracovníků, z nichž 75 % činí osoby se zdravotním postižením.

Stáž byla pro účastníky velmi inspirativní a došlo k vzájemné výměně zkušeností se  zaměstnáváním sociálně a zdravotně znevýhodněných osob a rovněž byla diskutována problematika sociálního podnikání. Společnost MENS SANA z.ú. totiž v loňském roce založila  vlastní sociální podnik, který je na počátku své činnosti a určitě hodlá zužitkovat veškeré zkušenosti od jiných úspěšných sociálních podniků, jako např. právě od firmy Gerlich Odry s.r.o.

Poděkování patří společnosti Gerlich Odry s.r.o. za zajištění průběhu velmi inspirativní stáže a Klastru SINEC za přípravu a organizaci stáže.