Konání stáže v sociálním podniku ERGON Třinec dne 8. srpna 2018

 

Cílem stáže bylo seznámení se s chodem úspěšného sociálního podniku ERGON – sociální podnik, z.s. v Třinci. Účastníky stáže ze společnosti Aperkom z.ú. (5 osob) zejména zajímaly informace týkající se chodu sociálního podniku, stylu řízení podniku a vedení jednotlivých pracovišť, využívání čerpání dotačních titulů pro zlepšení chodu podniku a jeho rozvoj, spolupráce s partnery a místními aktéry sociálního podnikání apod. 

Stáž jsme zahájili schůzkou s jednatelkou podniku Mgr. Dolores Czudkovou, která nám odpověděla na všechny naše otázky týkající se řízení a financování sociálního podniku, seznámila nás s běžným provozem podniku, vysvětlila nám vznik a založení Ergonu, provedla nás montážní halou, prádelnou a byla nám po celou dobu stáže k dispozici.

Dále jsme hovořili s panem Ladislavem Dobšou, vedoucím výroby, který byl spolu s Mgr.  Czudkovou u zrodu sociálního podniku Ergon. Po schůzce a rozhovoru s vedoucím výroby jsme s Mgr. Czudkovou navštívili montážní halu. V této hale provozuje Ergon lakovací, balící a montážní práce. Nachází se zde také skladovací prostory. Byli jsme seznámeni s běžným provozem, zakázkami a cílovou skupinou zaměstnanců, kteří jsou téměř všichni lidé se zdravotním postižením. K dnešnímu dni zaměstnává sociální podnik cca 250 osob se zdravotním postižením.

Celkově hodnotíme stáž jako velmi přínosnou, neboť naše společnost sice není aktivním sociálním podnikem, ale poskytuje poradenství a asistenční činnost sociálním podnikatelům na Bruntálsku a může získané informace a poznatky použít pro práci s cílovými skupinami v oblasti sociálních podniků.