Konání stáže v sociálním podniku P&A Thrax s.r.o. dne 14. září 2018

 

Cílem stáže bylo seznámení se s vedením hostitelského sociálního podniku, jeho organizační strukturou, náplní činnosti a předmětem podnikání. Tato společnost se zabývá zaměstnáváním cílové skupiny osob dlouhodobě nezaměstnaných. Zvláštností tohoto sociálního podniku je, že se jedná o podnik, který se transformoval do sociální podniku z pozice tzv. běžné firmy a časem majitelé společnosti dospěli k naplňování sociálních cílů a principů sociálního podnikání, což je v podmínkách českého sociálního podnikání zatím netradiční přístup. 

Účastníky stáže ze společnosti Aperkom z.ú. přivítal majitel a jednatel sociálního podniku pan Mgr. Jakub Adamík a seznámil je s historií a principy fungování sociálního podniku.   

Sociální podnik byl založen již v roce 2011, původně jako běžná firma založená za účelem tvorby zisku. Dnes je vlastněná jediným vlastníkem, Mgr. Jakubem Adamíkem, který postupem času začal uvažovat o společensky prospěšném přesahu podnikání a v loňském roce svou firmu přetransformoval v sociální podnik naplňující všechny principy. V loňském roce podnik také získal dotaci z Operačního programu Zaměstnanost a mohl tak rozšířit svou činnost a zahájit výrobu doplňků stravy v Krnově (dosud výrobky sám prodával, ale nevyráběl). Zde také vytvořil nová pracovní místa, zaměstnává osoby dlouhodobě nezaměstnané, zdravotně postižené, osoby z romské etnické menšiny.

Stáž byla pro účastníky velmi inspirativní a došlo k vzájemné výměně zkušeností se  zaměstnáváním sociálně znevýhodněných osob a rovněž byla diskutována problematika sociálního podnikání a navázání oboustranné spolupráce.

Poděkování patří P&A Thrax s.r.o. za zorganizování obsahově bohaté stáže za spolupráce s  Klastrem SINEC.