Konání stáže na Zemědělské sociální farmě - Šťastný domov Líšnice o.p.s.
dne 10. dubna 2018

 
Předmětem stáže bylo seznámení se s organizační strukturou, náplní podnikání a systémem řízení obecně prospěšné společnosti Šťastný  domov Líšnice. Stážisty - 5 pracovníků z Armády spásy v České republice z.s. - s úsměvem přivítala ředitelka společnosti lva Kaplanová, stážisty ochotně seznámila s organizační strukturou a financováním neziskové organizace. Tato společnost se zabývá zaměstnáváním více jak 50% postižených osob, se zaměřením na chov zvířat, Na farmě jsou chována hospodářská zvířata, o které se starají klienti, pod vedením instruktorů. Jsou to převážně lidé s mentálním postižením ze spádových vesnic. Celkem v Chráněné dílně - šicí a zemědělství pracuje 20 zaměstnanců. 
 
Nabídkou farmy je také praktické vyučování a vzdělávací programy pro školky a školy ve cvičné stáji. Domov Líšnice dále nabízí pobyty se speciálním programem pro děti v Kameničné a v Líšnici. Na těchto pobytech je využívána zooterapie. Děti zde si mají  možnost si vyzkoušet programy zaměřené na prevenci šikany, drogové závislosti, dále pak různé adrenalinové aktivity. Zvláštností této společnosti je, že pro svoji činnost neprovozuje žádnou sociální službu, ale snaží se využívat dotačních programů na činnost o.p.s. 
 
Ve svých prostorách nabízí možnost zázemí - prostor pro aktivity jezdeckého klubu a pro veřejnost rehabilitační jízdu na koni. Velmi se stážistům líbilo minizoo - nabídka činností kroužku ,,Malý farmář". Stáž byla pro účastníky velmi inspirativní a došlo k vzájemné výměně zkušeností. Poděkování patří paní lvě Kaplanové za vstřícnost při seznámení s aktivitami Šťastného domova o.p.s.